Fotbal získá odpovídající zázemí

- Komerční sdělení autor: Inzerce

Projekt „Přístavba budovy FAČR České republiky k objektu Diskařská 2431/4, Praha 6 – Břevnov“ je nejdůležitější investiční prioritou pro období 2013 - 2014 a prestižním projektem pro celý český fotbal.

FAČR

FAČR,zdroj: Archiv

Cílem výstavby budovy Fotbalové asociace České republiky je postupně organizačně soustředit všechna administrativní pracoviště FAČR, která jsou v současné době roztříštěna na několika lokalitách v Praze, do jednoho místa. Vybudování moderního zázemí pro řízení fotbalového hnutí v ČR včetně vytvoření výukového centra pro další vzdělávání trenérů mládeže a dospělých. Dalším cílem projektu je zajištění kvalitních prostor pro trénink mládežnické fotbalové reprezentace ve všech věkových kategorií s odpovídajícím zázemím. Navrhovaná stavba je novostavbou, která bude přímo propojena s naším stávajícím sídlem v ulici Diskařská 4, je přístavbou k této budově a je s ní také provozně propojena.

Nové sídlo Fotbalové asociace České republiky je řešeno jako budova o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží a je spojeno se stávající budovou komunikačním koridorem v úrovni 1. nadzemního podlaží. Přístavba svou architektonickou formou vytváří nároží ulic Diskařské a Atletické.

Během let 2011 – 2013 byla vypracována kompletní projektová dokumentace a zajištěno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby bylo zahájeno již v prosinci 2012 a ukončeno v červenci 2013. Byl zvolen systém vícekolového výběrového řízení (nejedná se o veřejnou zakázku), do kterého bylo přizváno sedm středně velkých českých stavebních společností, jmenovitě se jednalo o společnosti: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., SYNER,s.r.o., Energie-stavební a báňská a.s., GEOSAN GROUP a.s., PROMINECOM CZ a.s., PSG-International a.s. a GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.. Po několika kolech výběrového řízení byla hodnotící komisí, jako nejvhodnější vybrána nabídka společnosti SYNER, s.r.o., protože se jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku, která obsahuje mimo jiné i nejnižší nabídkovou cenu, která činí 137.436.430,- Kč bez DPH.

Veškeré prostředky na výstavbu pocházejí z vlastních zdrojů. Konkrétně jde o programy FIFA (GOAL) a UEFA (HatTrick) ve kterých uspěly žádosti podané Fotbalovou asociací České republiky. Obě zastřešující organizace velice dbají na to, aby národní asociace po celém světě měly svá vlastní sídla a byly tak v tomto ohledu nezávislé.

Zdroje: Redakce